Fakta om kommunen

Qaasuitsup Kommunia har cirka 17.700 indbyggere (2010-tal), der bor spredt i byer og bygder i kommunen.

Kommunen har otte byer og 31 bygder, mere end halvdelen af det samlede antal bygder i Grønland ligger i nordkommunen.

Kommunen strækker sig fra lidt nord for polarcirklen i syd op til ca. 81 grader nord. Det er verdens arealmæssigt største kommune, med en kyststrækning på mere end 1600 km og et areal på over 660.000 km2 - til sammenligning er Frankrigs areal cirka 540.000 kvadratkilometer.

En stor del af kommunens areal er dog dækket af indlandsisen.

Qaasuitsup Kommunia er ikke kun geografisk meget spredt. Faktisk taler beboerne i de nordligste dele af kommunen en helt anden dialekt af grønlandsk end beboerne i de sydlige byer og bosætninger.

 

Side ansvarlig: Conny Rasmussen

Giv os et tip (Ude af drift)

Her kan du give kommunens drifts-afdeling et tip om et forhold, som du mener medarbejderne bør udbedre. Skriv et tip, så sørger vi for der bliver kigget på sagen.


Du kan give tip om problemer med:

  • Trapper
  • Dagrenovation
  • Natrenovation
  • Kloak
  • Havnen
  • Snerydning
  • Grusning
  • Hunde

Qaasuitsup Kommunia kan ikke tjekke identiteten på de henvendelser vi modtager på denne side. De behandles derfor ikke som personlige henvendelser, og du modtager således heller ikke en tilbagemelding fra kommunen.

Hvis du gerne vil have en kvittering for din henvendelse, skal du henvende dig via e-mail til det relevante lokalområde.

Giv os et tip (Ude af drift)

Dine kontaktoplysninger og besked