Budget for 2018 for Avannaata Kommunia vedtaget

1. december 2017

Et enigt overgangsudvalg vedtog budgettet for 2018. Skatteprocenten er uændret 28.

Budgettet har en række forbedringer for samtlige borgere i kommunen, med blandt andet følgende:

  • Der afsættes kr. 2,1 mio. til bygdebestyrelserne, der kommer alle bygdeboere til gavn
  • Der afsættes knap kr. 4 mio. til lokaludvalg for byerne, der vil komme samtlige byboere til gavn.
  • Maximum prisen for institutionerned kommer under kr. 1.400,00
  • Der gives tilskud til alders- og førtidspensionister for dag- og natrenovation
  • Der er mulighed for tilskud for privat boligbyggeri
  • Der er afsæt midler til udvidelse af alderdomshjemmet i Upernavik
  • Der er afsæt renoveringsmidler til skolerne i Upernavik og bygder
  • Der er afsæt midler til styrkelse på Anlæg- og Teknik området

Selvom budgettet opererer med et lille underskud regner man med, at kassebeholdningen ved årets udgang vil være på omkring mio. 50 mio.

Hele mødet i Overgangsudvalget foregik med optimisme og i samarbejdets ånd.

 

Palle Jerimiassen

Ikaarsaariarnermut ataatsimiititaliap siulittaasua / Formand Overgangsudvalget

 

Ilulissat 30.11.2017