Udlægning af nyt centerområde og friholdt område i Nuussuaq

15. december 2017

Offentlig bekendtgørelse af Kommuneplantillæg nr. 25 for delområde C03 og D03 i Nuussuaq.

Kommuneplantillæg nr. 25 er endeligt vedtaget den 07.12.2017. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 15.12.2017, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets formål:
At udlægge et nyt centerområde (C03) til servicehus og boliger samtidig med, at det friholdte område (D03), der er udlagt til kirkegård, rykkes mod nord.

Der fastlæggelse overordnede og detaljerede bestemmelser for centerområdet. Samtidigt fastlægges der overordnede bestemmelser for det friholdtområde.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

KPT25_vedtaget.pdf