Offentlig bekendtgørelse. Kommuneplantillæg nr. 43: 5-etagers hotel i Ilulissat bymidte.

13. december 2017

Kommunalbestyrelsen har godkendt kommuneplantillæg nr. 43 for delområde C17 og detailområde C17.5 om muliggørelse af et 5-etagers hotel ved Kaaleeraq Poulsenip Aqq. Ilulissat. Hermed offentligt bekendtgøres planen for projektet.

Idet planen er udarbejdet på baggrund af en indkommet projektansøgning, jf. Inatsisartutlov nr. 34 § 44 og § 45, tildeles projektansøger byggefeltet til hotellet.

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for detailområde 1200-C17.5, der muliggør ny bebyggelse til hotelformål i Ilulissat bymidte. Med det nye plangrundlag udlægges et nyt byggefelt til opførelse af hotelbyggeri i op til 5 etager.

Forinden forslaget til kommuneplantillægget blev udsendt i høring, har projektet været annonceret som en projektansøgning i 6 uger. Efterfølgende har kommuneplantillægget været i offentlig høring i 8 uger og i forlængelse heraf i en supplerende høring på 2 uger. Inden for høringsperioden har borgere, virksomheder m.fl. haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

KPT43_vedtaget.pdf