Kommune Qeqertalik. Nunaminertalerinermut tunngatillugu akiliutaasartoq 1. januar 2018-imiit atuutilersoq

1. december 2017

Kommune Qeqertaliup Ikaarsaariarnermi Ataatsimiisitaliata ulloq 28. november 2017 akuerivaat 2018-mi |nunaminertamik atuisinnaanissamik qinnuteqarnermi|(arealgebyr) akitsuutissanut akigititassat.

Nunaminertamik atuinissamut qinnuteqaateqarnissat eqqaamaviuk?

Nunaminertalerinermut tunngatillugu akiliutaasartoq sunaava?
Kommunalbestyrelsi aalajangiinikuuvoq, nunaminertalerinermut tunngatillugu akiliuteqartitsisoqartalissasoq. Kommunip allaffissiornikkut nunaminertalerinermik suliaqartarnera akiliuteqartitsisarnikkut aningaasalersor-neqassaaq. Akiliuteqartitsisarnermi inatsit tunngavigisaq tassaavoq inatsit, Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisissaat nr. 17, 17. november 2010-imeersoq. Inatsisit oqaasertaanni erseqqissarneqarpoq matumani pineqanngitsoq, nunami-nertamik atuisinnaanermi inuup nammineerluni nunaminertamik piginnittutut atuisinnaalernera atuutsinneqalersoq, matumanili pineqarpoq, akiliuteqartitsineq kommunip suliamik suliaqarneranut aaqqiineqartut taasariaqartoq.

Akiliutit annertussusissaat
Nunaminertamik atuinissamut qinnuteqaateqarnermi akiliutaasussat annertussusissaat, kommunip akigititanut allattorsimaffianeersut atuuttut tunngavigalugit annertussusiliisoqassaaq.

Qaqugu akigititat atuutsinneqalissappat?
Qinnuteqaatit 1. januar 2018 sioqqullugu tiguneqarsimasut suliarineqarneri akeqassanngillat.
Qinnuteqaatit 1. januar 2018 kingoqqullugu tiguneqarsimasut akigititanut aalajangersakkat atuuttut tunngavigalugit akiligassaq tunniunneqassaaq.

Inatsisinik unioqqutiternertaqanngitsumik 1. januar 2018-iutinnagu qinnuteqartoqarsinnaavoq
Nunaminertamik atuinissamut qinnuteqaateqarnissat puigortoorsimagukku imaluunniit qanoq iliornissat nalusimagukku, taava 1. januar 2018-iutinnagu inatsisinik unioqqutitsinertaqanngitsumik nunaminertamik atuinissamut qinnuteqaatit nassiutissallugu suli inortuinngilatit.
Kommunip aggulunnerata kingunerisaanik annertuumik suliaqartoqarnera pissutingalungu utaqqineq pisinnaavoq; kisianni saaffinginninnerni nunaminertamik qinnuteqanngittoorsimanerit allaaseringukku, tamanna nunaminertamik akileeqqusissummik malitseqassanngilaq.

Nunaminertamik atuinissamut qaqugukkut qinnuteqartoqarsinnaava?
Nunaminertamik atuilerniaraanni, nunaminertamik atugassiissutaasoq allanngortikkusukkaanni kiisalu illuutigisap imaluunniit atortuutit pigineqarnerat allannguinikkut aaqqiiviginiaraanni nunaminertamik atuinissamut qinnuteqartoqassaaq.

Assersuutit:
Sanaartorneq: Nutaamik sanaartoraanni, sanaartukkamik ilasigaanni, atugaq allanngortikkaanni, illu sanaqqikkaanni, tamaat isatinngikkaluarlugu, isaterinermi, sanaartukkamik allanngortiterigaanni, nutarterigaanni, piginnittoq allannguuteqarpat.
Angallanneq:  Aqquserngit, angallaviit aqqutaat, biilinut unittarfiit, pisuinnaaq aqqutaat inuup nammineq pigisaa.
Ledningit: Erngup aqqutaasa ledningii, kuukkuffisuit ledningii, oliep aqqutaata ledningii, telekabili, ledningersuit aquttaat sakkortuut, ledningersuit aqqutaat sakkukinnerit, kiassaateqarfiit aqqutaasa ledningii.
Nunalerineq:  Nujuitsunut tuttuuteqarfik, tatsinik atuineq, naatitalerineq, savaateqarfik.
Allat:  atortorissaarutinut attuumassutillit, sakkutooqarfinni atortut, ilisimatusarfimmi atortut, teknikimut atortut, silasiorfik, illuaqqat piniariartarfinniittut, illuaqqat, timersornermi atortut/timersorfiusartut, iliveqarfik, mittarfik, eqqaavik, peqqumaasivik,suliffeqarfinnut atortuusivik, tamanit atorneqarsinnaasoq, containerinut inissiivik.

Makkununnga atugassamik piffissap ilaannaanut akuersissutaagallartumik qinnuteqartoqassaaq
Umiatsianut inissiivik,qimmivilik kiisalu qamuteralannut inissiivik.
Malittarisassat ileqqoreqqusallu suliaralugit naammassineqareerpata nunaminertamik ataavartumik atuinissamut qinnuteqaateqartoqassaaq. Pineqartut naammassineqarpata ilisimatitseqqittoqassaaq.
 
Nunaminertamik atuinissamut akiliutaasartup akilerneqarnera
Kommunip nunaminertamik qinnuteqarnerit tingusimallungu uppernarsarpangu akilingassaq ilanngunneqassooq.

Nunaminertalerinermik suliat akii 2018_qeqertalik.pdf