Kommune Qeqertalik. Arealgebyrer fra d. 1. januar 2018

1. december 2017

Overgangsudvalget for Kommune Qeqertalik har den 28. november 2017 godkendt takster for arealgebyrer for 2018

Har du husket at ansøge om arealtildeling?

Hvad er arealgebyr?
Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der skal opkræves arealgebyrer. Gebyrerne er med til at finansiere den kommunale arealadministration. Lovgrundlaget for gebyrerne er Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse. I bemærkningerne til loven blev det fremhævet, at der er ikke tale om at indføre privat ejendomsret til jorden, men derimod om et gebyr, der kompenserer kommunerne for sagsbehandlingen.

Takster
Ved ansøgning om arealtildeling gælder de takster, som fremgår af kommunens takstblad.

Hvornår træder det i kraft?
Ansøgninger, som er modtaget inden 1. januar  2018, vil få gratis sagsbehandling.
Ansøgninger, som er modtaget efter d. 1. januar 2018, vil blive faktureret efter det til enhver tid gældende takstblad.

Lovliggørelse inden den 1. januar 2018
Hvis du har glemt eller ikke har vidst, at du skulle ansøge om arealtildeling, så kan du nå at få det lovliggjort gratis, inden d. 1. januar 2018, hvis du indsender en arealansøgning.
Grundet det store arbejde med kommunedeling, kan der forekomme ventetid; men hvis du i din henvendelse skriver, at du desværre ikke har søgt om arealtildeling, vil der ikke blive pålagt arealgebyr.

Hvornår skal man ansøge om arealtildeling?
Man skal ansøge om arealtildeling, når man vil tage et areal i brug, ændre på arealets anvendelse og ændre på ejerforhold til en ejendom eller anlæg.

Eksempler:
Byggeri: Ny bebyggelse, tilbygning, ændret anvendelse, genopførelse, delvis nedrivning, nedrivning, ombygning, renovering, ejerskifte.
Færdsel: Vej, kørespor, parkeringsplads, privat vej sti.
Ledning: Vandledning, kloakledning, olieledning, telekabel, højspændningsledning, lavspændingsledning, fjernvarmeledning.
Landbrug: Tamrenstation, dambrug, gartner, fåreholdersted.
Andet: Tilknyttede anlæg, militært anlæg, forskningsanlæg, teknisk anlæg, vejrstation, fangsthytte, fritidshytte, idrætsanlæg/-område, kirkegård, landingsplads, renovationsplads, lagerplads, entreprenørplads, offentlig plads, opstilling af container.

Man skal ansøge om midlertidig tilladelse til
Bådoplæg, hundehold og snescooterplads. Når der bliver udarbejder regulativer og vedtægter skal der søges permanent arealtildeling. Der kommer ny information, når dette sker.

Betaling af arealgebyr
Sammen med kommunens bekræftelse på modtagelse af din arealansøgning, modtager du en faktura.

Arealgebyr_qeqertalik_2018.pdf