Supplerende høring: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 47, Uummannaq

28. november 2017

I høringsperioden som har foregået fra den 30.08.2017 til den 25.10.2017, er der kommet indsigelser og bemærkninger til forslaget. På baggrund af Selvstyrets nye oplysninger om antal af familier og dermed boliger, er det nødvendigt at justere i planen. Byggefelterne rykkes og ændres i størrelse og sammensætning, så der gøres plads til både enfamiliehuse og rækkehuse i delområdet.

Endvidere er den valgte boligtype flere steder ikke forenelig med forslagets placering af byggefelter grundet terrænet. Flere steder skal placeringen af byggefelterne derfor rykkes, så de tilpasses terrænet. På flere områder er der således sket ændringer, hvilket betyder, at planen udsendes i en supplerende høring på 14 dage.

Supplerende høring: d. 29.11 2017 – 13.12.2017

Kommuneplantillæggets formål:
Hovedformålet med dette kommuneplantillæg er at udlægge byggefelter, for at kunne sikre genhusning af borgere fra de to naturkatastroferamte bygder Nuugaatsiaq og Illorsuit i Uummannaq distriktet. Kommuneplantillægget fastlægger overordnede og detaljerede bestemmelser, for en samlet bebyggelsesplan i delområde A12, Uummannaq.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 13.12.2017.

KPT47_forslag.pdf