Supplerende høring på 2 uger for kommuneplantillæg nr. 48 ”Sermermiut aqqutaa”, Ilulissat.

27. november 2017

Der er under høringen af kommuneplantillæg nr. 48 ”Sermermiut aqqutta” i delområde C21 indkommet forslag om at udlægge to byggefelter til kiosk/nærbutik.

Sagen har været politisk behandlet, og det er besluttet at sende kommuneplantillægget ud i en 2 ugers supplerende høring, da der ændres på de overordnende bestemmelser i kommuneplantillægget.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 2 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 12.12.2017.

KPT48_forslag.pdf
De to felter er placeret som vist her.