Høring: Ny lufthavn, Ilulissat

27. oktober 2017
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 58, for ny lufthavn nord for Ilulissat, er fremlagt til offentlig debat i perioden: 30.10.2017 til og med 31.12.2017.

Kommuneplantillæggets formål:
Ved fastlæggelse af nye overordnede bestemmelser, at sikre rammerne for en udvidelse af lufthavnen og en forlængelse af landingsbanen på op til 2200 meter og etablering af ny terminalbygning, samt at infrastrukturen ved lufthavnen tilpasses således, at eksisterende vej kan forlænges og omlægges.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 31.12.2017.

KPT58_forslag.pdf