Ilulissat: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 56

20. oktober 2017
Der har været interesse for at bygge boliger i et friholdt område i Ilulissat, hvilket Kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia har ønsket at støtte. Derfor muliggøres med dette tillæg etablering af ny etageboligbebyggelse i et nyt boligområde, som udlægges ved Hafnarfjödur'ip Aqq's østlige side.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 56 er fremlagt i offentlig høring i perioden: d. 20.10.2017 til og med d. 15.12.2017.

Kommuneplantillæggets formål:

Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for nyt delområde for at muliggøre indretning og nybyggeri til boligformål i form af private formål som etageboliger o.lign.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm) eller pr. mail til plan@qaasuitsup.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 15.12.2017.

kpt56_forslag.pdf