Høring: Kommuneplantillæg nr. 25 - "Centerområde og kirkegård", Nuussuaq

25. september 2017

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 for nyt centerområde samt friholdt område i Nuussuaq bygd, er fremlagt til offentlig debat i perioden: 25.09.2017 til og med 20.11.2017. 

Kommuneplantillæggets formål:
At udlægge et nyt centerområde (C03) til servicehus og boliger samtidig med, at det friholdte område (D03), der er udlagt til kirkegård, rykkes mod nord.

Der fastlæggelse overordnede og detaljerede bestemmelser for centerområdet. Samtidigt fastlægges der overordnede bestemmelser for det friholdtområde.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Du kan se forslaget ved at klikke på linket nedenfor. 

http://qaasuitsup.odeum.com/download/kpt_1426_forslag/kpt-25_nus1606_c03-d03_forslag.pdf