Høring: Projektannoncering - Delområde A32, Ilulissat

21. september 2017
Qaasuitsup Kommunia annoncerer hermed et modtaget projektforslag for etablering af et boligområde i delområde 1200-A32, Boligområde syd for drikkevandssøen. 

Annonceringsperioden foregår fra 21.09.2017 til og med 02.11.2017.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at annoncere et modtaget projektforslag til etablering af et boligområde i Ilulissat, delområde 1200-A32. Der ønskes opført 10 blokke svarende til 48 boliger. Bygherre foreslår, at der i alt udlægges 21 byggefelter i delområdet, hvoraf projektansøgningen er for 10 af byggefelterne, jf. kortbilag nedenfor.

Denne annoncering er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015, der giver kommunalbestyrelsen mulighed for at annoncere brugsretten til et delområde, inden der udarbejdes plangrundlag herfor.

Alternative projektforslag

I annonceringsperioden har du som borger og erhvervsliv nu mulighed for at indsende alternative projektforslag til delområdet, ligesom du kan komme med øvrige bemærkninger og ændringsforslag til det annoncerede forslag.

Evt. modtagne alternative projektforslag og bemærkninger vil blive behandlet i Kommunalbestyrelsen inden der gives arealreservation til det modtagne projektforslag. Herefter vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg.

Alle evt. projektforslag skal indeholde følgende: 
1) Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2) Oplysning om anvendelse
3) Oplysning om tekniske installationer
4) Økonomiske oplysninger som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Fra d. 21.09.2017: kl. 16:00 kan der indsendes alternative projektforslag og øvrige bemærkninger.
Til den 02.11.2017: kl. 16:00 lukker modtagelsen for projektforslag og øvrige bemærkninger.


Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 947800 eller på mail plan@qaasuitsup.gl

A32_projektansøgning.pdf