Ilulissat: Borgermøde 19. september 2017

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 43: 5-etagers hotel i Ilulissat Bymidte
15. september 2017

Kommunalbestyrelsen har d. 9. august 2017 besluttet at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 43 i offentlig høring i 8 uger fra d. 11. august 2017 – d. 9. oktober 2017. 

Formålet med planen er at muliggøre et hotelbyggeri i op til 5 etager med en placering som vist på kortet.

På borgermødet vil planen for hotellet blive fremlagt og herefter vil det være muligt at stille spørgsmål og komme med kommentarer til projektet. 

I høringsperioden har alle mulighed for skriftligt at indsende bemærkninger og indsigelser til forslaget. 

Tid og sted
Borgermødet finder sted:

Tirsdag d. 19. september 2017 kl. 19.00 i Majoriaqs kantine, Ilulissat.

Alle er velkomne.

 

KPT43_forslag.pdf