Qaasuitsup Kommunia søger bistandsværger i Ilulissat og Aasiaat

13. september 2017
Qaasuitsup Kommunia søger, i samarbejde med Politiregion Qaasuitsoq, personer, der kunne tænke sig at blive beskikket som bistandsværge.

Politiet indstiller efterfølgende – evt. efter henvendelse til de sociale myndigheder – de egnede personer til beskikkelse som bistandsværge for personer, der er idømt foranstaltninger efter kriminallovens § 157 eller § 161 (behandling, forvaring m.v.). Kredsretten beskikker herefter bistandsværgen.

Bistandsværgen skal holde sig underrettet om den dømtes tilstand og drage omsorg for, at dennes ophold på hospital m.v. ikke udstrækkes længere end nødvendigt. Derudover skal bistandsværgen holde sig i forbindelse med den dømte, rådgive og vejlede den dømte samt hjælpe den dømte med at udforme f.eks. klageskrivelser.

Bistandsværger honoreres med 1.600 kr. i årligt grundbeløb og 1.200 for hver påbegyndte 3. måned, hvor den domfældte er anbragt.

Retten i Grønlands yder råd og vejledning om bistandsværgernes rettigheder og pligter.

Hvis du er interesseret i hvervet som bistandsværge, kan du kontakte Qaasuitsup Kommunia på nedenstående adresse. Kommunen vil herefter, når behovet opstår, indstille til politiet, at du beskikkes.

Socialforvaltningen
Noah Mølgaardsvej 9 
Postbox 1023
3952 Ilulissat
qaasuitsup@qaasuitsup.gl