Ilulissat: Borgermøde 6. september 2017

31. august 2017
Kommende borgmester for Avannaata Kommunia, formanden for Overgangsudvalget Palle Jerimiassen, afholder, sammen med andre medlemmer fra Ilulissat, borgermøde i Ilulissat:

Onsdag den 6. september 2017 kl. 19:00-22:00 i Majoriaq

Programmet er således:
• Formålet med mødet
• Information om status på kommunedelingen
• Den administrative organisationsstruktur for Avannaata Kommunia
• Planer om indførelse af mere borgerinddragelse/-indflydelse
• Bemærkninger fra borgerne
• Eventuelt

Velmødt