Høring: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 47

30. august 2017

Forslag til kommuneplantillæg nr. 47, for ny bebyggelsesplan til boligområde A12 i Uummannaq, er fremlagt i offentlig høring i perioden: 30.08.2017 til og med 25.10.2017. 

Kommuneplantillæg nr. 47 til Qaasuitsup Kommuneplan 2014-26 med tillæg. Delområdeplan for UUM 1500 – A12.

Kommuneplantillæggets formål:
Hovedformålet med dette kommuneplantillæg er at udlægge byggefelter, for at kunne sikre genhusning af borgere fra de to naturkatastroferamte bygder Nuugaatsiaq og Illorsuit i Uummannaq distriktet. Kommuneplantillægget fastlægger overordnede og detaljerede bestemmelser, for en samlet bebyggelsesplan i delområde A12, Uummannaq.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 25.10.2017.

KPT47_forslag.pdf