Ny Planstrategi for Qaasuitsup Kommunia

18. august 2017

Planstrategi 2017 

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 4. juli 2017 godkendt Planstrategi 2017 med beslutning om, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014 – 2026 revideres som en delrevision, hvor der særligt arbejdes videre med fokusområderne Infrastruktur med trafik og lufthavne, erhvervsudvikling samt friarealer og byrum. Herudover skal der ske en opdatering af den gældende kommuneplanen, som dynamisk er blevet opdateret med kommuneplantillæg.

Sammen med Planstrategi 2017 har Kommunalbestyrelsen godkendt sektorplaner for hhv. Trafik og for Frirum, som understøtter revisionen af kommuneplanen, og fungerer som planlægningsværktøj til koordinering og prioritering af strategier og indsatser, som løbende skal udmøntes i projekter.

Planstrategien og sektorplanerne kan ses på Planportalen her: http://qaasuitsup.plania.gl/ eller via linket til "Plan og Areal" fra kommunens hjemmeside http://www.qaasuitsup.gl, som er placeret i højre øverste hjørne på siden. Fra Planportalen er der også direkte adgang til at se, hvilke planforslag og projektansøgninger, som er i offentlig høring, samt mulighed for aflevere høringssvar digitalt.