Arealansøgning til ledninger

17. august 2017

Opfordring: ansøg om arealtildeling til ledninger i god tid. 

Opfordring: ansøg om arealtildeling til ledninger i god tid.

Da Nukissiorfiit har sidste frist for tilslutning af rør pr. 1. oktober opfordres alle borgere, der har ønske om at etablere eller udskifte nedenstående ledninger, om at ansøge i god tid, så vi i Forvaltning for Infrastruktur, Anlæg og Miljø i Arealadministrationen kan nå at udstede en arealtildeling rettidigt.

1. Hovedledning – Vand
2. Stikledning – Vand 
3. Højspændingsledninger 
4. Telekabel
5. Lysleder i halv rør

Kloakarbejder: Der er ikke en ansøgningsfrist for tilslutning til kloaknettet; men det er en god ide at få kloakarbejder udført i god tid inden vinteren, så også her må vi anmode om at modtage ansøgninger i god tid, så vi kan udstede arealtildelinger rettidig.

Arealansøgninger kan søges enten via NunaGIS (http://qaasuitsup.nunagis.gl/jsp/modules/nin2/arealansoegning/arealansoegning.jsp?null&language=dansk) eller direkte til kommunen (arealadministration@qaasuitsup.gl) 
www.nunagis.gl