Ophævelse af forbud mod brug af åben ild og tobaksrygning i naturen

17. august 2017
Qaasuitsup Kommunale Redningsberedskab har på baggrund af det seneste døgns regnvejr i Qaasuitsup Kommunia ophævet forbud mod brug af åben ild samt tobaksrygning i naturen uden for by- & bygdemæssig område i dag, 17 august 2017 kl. 15.00.

I denne uge har der været 2 naturbrande i Qaasuitsup Kommunia som begge er blevet bekæmpet. Der er stadig brand i Nassuttooq, men brandmænd fra 2 brandstationer er indsat til at hindre brandspredning. Branden forsøges bekæmpet i lavtliggende områder, hvor der er vandforsyning til brandslukning. Som følge af at det er en ulmende brand i græs og kviste afgiver branden meget røg. Der er ikke konstateret dyr i området, så ingen mennesker, dyr eller bygninger er i fare for branden.

Qaasuitsup Kommunale Redningsberedskab anmoder om, at borgere, som har oplysninger om brandene eller har spørgsmål, kontakter Grønlands Politi, tlf. 701448. Vi anmoder borgere om ikke at ringe til redningsberedskabet for spørgsmål, da opkaldene blokerer telefonerne for alarmopkald.

Selv om forbuddet mod brug af åben ild og tobaksrygning nu er ophævet, opfordrer Qaasuitsup Kommunale Redningsberedskab til forsigtighed ved fx bål og tobaksrygning i naturen. Efterlad aldrig tændt bål, smid ikke tændte cigaretter i naturen, og husk at opsamle knus glas; idet fx sodavandsbunde kan virke som et forstørrelsesglas for solstråler med risiko for brand til følge.