Qaasuitsup Kommunale Redningsberedskab arbejder i døgndrift for at hindre brandspredning i Nordre Strømfjord

14. august 2017
Qaasuitsup Kommunale Redningsberedskab har siden brandens start løbende observeret og vurderet branden i Nordre Strømfjord. Og mandskab fra Ilulissat og Qasigiannguit har de seneste døgn etablereret brandbælter i et forsøg på at hindre brandspredning.

- Mandskab fra Ilulissat har siden fredag været indsat på at hindre brandspredning ved brandstoppunkt P3. Og mandskab fra Qasigiannguit ved brandstoppunkt P1 og P2. 

- Tirsdag, når Beredskabsinspektør Joel Hansen forlader Nordre Strømfjord, vil han fra S-61 foretage en ny rekognoscering for at se, hvor langt brandudbredelsen er kommet mod nord (brandstoppunkterne P6, P7 og P8). Afhængig af situationen mod nord, samt situationen ved P1, P2, P3 samt P5 vil Joel Hansen og brandchef Bjarne Gregersen beslutte, om der skal ske en ændring af strategien, herunder om (og hvornår) brandens udbredelse mod nord skal forsøges stoppes ved P6, P7 og P8.

Yr.no har for det meste af Diskoområdet inkl. Kangerlussuaq en vejrprognose, der varsler regn fra ca. torsdag til og med søndag/mandag. Et godt og vedvarende regnvejr kan nedsætte brandudbredelsens hastighed, og i bedste fald være med til at hindre brandspredning, når vand igen løber i de udtørrede vandløb. 

I forbindelse med rekognosceringerne har beredskabet ikke set moskus, rensdyr og mennesker i det område, som brænder. Branden syntes derfor ikke at have været til fare for hverken dyr, mennesker eller bygninger. 

- Naturen er knastør, formodentlig har dyrene for længst søgt til andre områder med frisk og frodig vegetation. Vi har hurtig erkendt, at denne brand er en udfordring, vi ikke kan håndtere. Vi har anmodet Grønlands selvstyre om assistance med materiel, som kan indsættes til brandbekæmpelse - men anmodningen blev afslået.

Branden startede højt, hvor det ikke var muligt at slukke branden, da der ikke var vand i området. Redningsberedskabet råder ikke over pumper, som kan pumpe vand op i sådanne højder. Desuden kunne helikoptere ikke lande i det område pga. røgen. 

-Redningsberedskabet er ikke "gearet til" en brandslukningsindsats i den givende situation, men måtte afvente til branden kom til et område, hvor vores mandskab, vores materiel - i særdeleshed de transportable pumper, vi benytter, kan indsættes, samt der er vand, fx smeltevandssøer. 

Redningsberedskabet har således lagt en strategi for at hindre brandspredning, når branden når til områder, hvor der er vandforsyning fra b.la. smeltevandssøer og havet, samt redningsberedskabets materiel kan anvendes.
Billede: Indsatskort for hindring af brandspredning i Nordre Strømfjord.