Ilulissat: Offentlig bekendtgørelse af Kommuneplantillæg nr. 41 for delområde C12 til centerformål

14. august 2017
Kommuneplantillægget muliggør opførelse af formidlingscenter ved isfjorden i Ilulissat. 

Kommuneplantillæg nr. 41 er endeligt vedtaget den 09.08.2017. 

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 14.08.2017, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for delområde 1200-C12, for derved at sikre anvendelsen til fælles formål i form af forskning, undervisning, formidling, indkvartering o.lign. samt opførelse af ny bebyggelse i form af Isfjordscenter.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Kommuneplantillæg nr.41.pdf