Offentlig bekendtgørelse af Kommuneplantillæg nr. 34 for delområde D12 til friholdt område i form af hundepladser i Ilulissat

14. august 2017
Kommuneplantillæg nr. 34 til Qaasuitsup Kommuneplan 2014-26 med tillæg. 

Kommunalbestyrelsen har endelig vedtaget Kommuneplantillæg nr. 34 d. 09.08.2017. 

Kommuneplantillægget er offentlig bekendtgjort d. 14.08.2017, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning. 

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede bestemmelser for et eksisterende delområde. Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af hundepladser.

Endvidere muliggør kommuneplantillægget, at der kan udlægges et stiforløb langs Sermermiut Aqqutaa, som har til hensigt at forbinde midtbyen med det kommende Isfjordscenter.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Kommuneplantillæg 34.pdf