Aasiaat: Ledige byggefelter

11. august 2017

Kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia har besluttet at annoncere 17 ledige byggefelter i delområde A21, Aasiaat. 

Der kan søges i alt 17 nye udlagte byggefelter til blandet boligformål – henholdsvis fritliggende énfamiliehuse og rækkehuse. Du kan se placeringen og størrelsen på byggefelterne på kortet nedenfor eller finde dem via NunaGIS.

Du kan søge om arealtildeling til det ledige byggefelt via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside: http://www.qaasuitsup.gl. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale. Hvis der er indkommet flere lige kvalificerede ansøgninger til byggefeltet, vil kommunen foretage en lodtrækning.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:
1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer. 
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer. 
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan:
11.08.2017: Fra og med denne dato kan der indsendes arealansøgninger til arealerne.
01.09.2017: kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger.

Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

Vejledning
Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 947800 eller på mail: plan@qaasuitsup.gl.

Kommuneplantillæg nr.27.pdf