Offentlig bekendtgørelse af Kommuneplantillæg nr. 27 for delområde A21 i Aasiaat ’Boligområde ved Pujooriarfik.’

11. august 2017
Kommuneplantillæg nr. 27 for delområde A21 i Aasiaat har Kommunalbestyrelsen endelig vedtaget d. 09.08.2017. 

Kommuneplantillægget er offentlig bekendtgjort d. 11.08.2017, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for delområde 1000-A21. Området skal fortsat anvendes til boligområde til blandet boligformål, men der udlægges flere byggefelter for dels at fortætte og for dels at udbygge området.

Kommuneplantillæg nr.27.pdf