Tasiusaq: Kommuneplantillæg nr. 40

10. august 2017

Kommuneplantillæg nr. 40 omhandlende nyt erhvervs- og havneområde, B01, i Tasiusaq er nu vedtaget og hermed offentligt bekendtgjort. 

Kommuneplantillæg nr. 40 til Qaasuitsup Kommuneplan 2014-26 med tillæg. Delområdeplan for område TSS 1605 –B01.

Kommuneplantillæggets formål:
Planen muliggør nye erhvervs- og haveaktiviteter som opførelse af en fiskefabrik i bygden, og etablering af kajanlæg.

Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.qaasuitsup.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://qaasuitsup.kommuneplania.gl.

Du kan læse kommuneplantillægget ved at klikke på linket nedenfor:
Kommuneplantillæg nr. 40.pdf