Oprydning og miljøsikring i Illorsuit og Nuugaatsiaq

3. august 2017
Qaasuitsup Kommunia gennemfører i de nærmeste dage en række miljø- og oprydningstiltag i Illorsuit og Nuugaatsiaq med assistance fra Arktisk Kommando.

På Selvstyrets anmodning har Beredskabsstyrelsen vurderet, hvilke miljø- og oprydningstiltag, der bør prioriteres her og nu efter tsunamien i Karrat fjord den 17. juni 2017. Arktisk Kommando har tilbudt at hjælpe med at gennemføre tiltagene, og det forventes, at arbejdet kan udføres i perioden 5.-9. august 2017. Qaasuitsup Kommunia styrer arbejdet i bygderne støttet af Beredskabsstyrelsen, mens Arktisk Kommando er ansvarlig for sikkerheden under indsatsen.

Det er målet, at Illorsuit og Nuugaatsiaq så vidt muligt skal ryddes for miljøfarlige materialer, og at bygningerne skal sikres. Dette er af hensyn til personsikkerheden og miljøet, da der ikke er dagligt opsyn i bygderne. Derudover forventes det, at en brændstofbeholder, som tidligere er blevet lokaliseret nord for Nuugaatsiaq vil bliver forsøgt opsamlet af hensyn til havmiljøet.
Under oprydningen og miljøsikringen vil personale fra Nukissiorfiit, TELE Greenland, KNI, Royal Greenland, Polar Oil og Halibut Greenland også have mulighed for at sikre deres respektive faciliteter i de to bygder under sikre forhold.

Da der fortsat er risiko for, at nye fjeldskred i området kan udløse yderligere
tsunamier, har de grønlandske myndigheder d. 4. juli vurderet, at Illorsuit og Nuugaatsiaq forsat bør betragtes som fareområder. Borgerne bør derfor ikke vende tilbage til Nuugaatsiaq og Illorsuit.

Det er således vigtigt at understrege, at Nuugaatsiaq og Illorsuit stadig udgør et fareområde, og at folk frarådes at færdes i området.