$name

18. juli 2017

For udbuddet er gældende, de for udbuddet udarbejdede:

  • Udbudsmateriale (US og SA) udarbejdet af Forvaltning for Anlæg og Miljø 14. Juli 2017

Arbejdet omfatter dagrenovation.

 

Alle omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af tilbuddet afholdes af tilbudsgiver.

 

Tilbud skal afgives skriftligt med angivelse af en kontant budsum i danske kr. og med navn, postadresse og telefon nr. eller e-mail på det bydende firma, og skal være afleveret til: 

 

Qaasuitsup Kommunia, Qeqertarsuaq afdeling, Forvaltning for Anlæg og Miljø senest.

fredag den 18. August 2017 kl. 12:00

 

Tilbuddet skal afgives i lukket kuvert mærket:”–Tilbud: dagrenovation i Qeqertarsuaq”

 

Tilbud er bindende og skal være ubetinget og uden forbehold.

 

Tilbuddene vil blive åbnet i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være tilstede.

 

Qaasuitsup Kommunia forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.

 

 

Med venlig hilsen

 

Qaasuitsup Kommunia

Forvaltning for Anlæg og Miljø

Qeqertarsuaq afdelingen


SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SA).pdf