Slædehundenes fremtid skal sikres, det kræver samarbejde

16. juni 2017
Et stort vaccinationsprogram i hele Grønland er vedtaget ved lov.
Borgere, kommuner og Selvstyret er helt afhængige af hinandens hjælp, hvis det skal lykkes.
Selvstyret har udvalgt Ilulissat by som det første sted, hvor programmet starter.

Drift og Teknik afdelingen er ansvarlig for projektet.

Baggrund:
Fra 1. Januar 2017 blev det lovkrav i hele Grønland at få sine hunde vaccineret mod hundesyge og parvovirus. Samtidig skal hundene have en mikrochip, så de får deres helt eget”hundenummer”. Informationer om hundenes ejer og hundene, skal samles i en database, så man fremover kan se, hvornår hundene blev vaccineret sidste gang.
Det store vaccinationsprogram er gratis for hundeejerne. Til gengæld skal ejerne sørge for, at kommunen får informationer om hundeholdet. 
Hundene, både voksne og hvalpe, skal vaccineres 3 gange indenfor det første år, herefter 
hvert 3. år

Hvad skal du gøre som hundeejer:
Det er dit ansvar, at hundene bliver vaccineret og mikrochippet på de rigtige tidspunkter
Du skal kontakte hundevaccinatøren og aftale tid til vaccination og mikrochipning af hundeholdet
Du skal være på hundepladsen sammen med hundevaccinatøren og hjælpe ham
Du skal kontakte Drift ogTeknik, når du sælger hunde, når du giver hunde væk, når du får nye hvalpe/hunde eller når dine hunde dør
Du skal naturligvis sørge for, at dine hunde bliver passet omsorgsfuldt hver dag – det er din pligt som ejer og dit eget ansvar

Hvad skal hundeinspektøren gøre:
Hundeinspektøren er blevet uddannet og autoriseret af Selvstyrets dyrlæger
KUN hundeinspektøren eller en dyrlæge må mikrochippe eller vaccinere hundene – der er ingen undtagelser fra denne regel!
Hundeinspektøren vil fortælle dig, hvornår hundene skal vaccineres næste gang
Hundeinspektøren vil sørge for, at informationerne om dit hundehold kommer ind i databasen
Hundeinspektøren har pligt til melde tilbage til myndighederne, hvis der er mistanke om overtrædelser af dyreværnslovgivningen

Hvad skal kommunen gøre:
Kommunen skal sørge for, at reglerne bliver fulgt. Det er kommunens ansvar, at alle hunde bliver mikrochippet og vaccineret.
Hvis du som hundeejer ikke følger reglerne – kan det blive nødvendigt at mikrochippe og tvangsvaccinere dine hunde. Vil du ikke samarbejde, kan det blive nødvendigt at aflive dine hunde – du kommer til at betale for aflivningen og du får ikke erstatning.
Kommunen skal sørge for, at der er vacciner og mikrochip til rådighed
Kommunen skal sørge for at have uddannet personale, der kan vaccinere og mikrochippe hundene.
Kommunen skal sørge for, at samarbejdet med hundeinspektøren og Selvstyret fungerer.

Hvorfor bruge så mange pengene på slædehundene?
Slædehundene og kulturen er noget vi som grønlændere kan være stolte af
Det er vores kulturarv, men den er truet af sygdomme og forandringer i vores levevis
Vores folkevalgte politikere har vedtaget denne lov for at beskytte slædehundene
Lad os hjælpe hinanden med at beskytte vores enestående kultur bedst muligt

Hundeejer, venligst tag til Sullissvik for at udfylde informationer så en aftale om vaccination og mikrochipning kan fuldføres.

På vegne af Drift & Teknik