Høring: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 40

13. juni 2017

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 40 for Delområde B01, omhandlende nyt byggefelt i Tasiusaq, er fremlagt til offentlig debat i perioden: 12.06.2017 til og med 07.08.2017.

Planen muliggør nye erhvervs- og haveaktiviteter som opførelse af en fiskefabrik i bygden, og etablering af kajanlæg. 

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også stadig aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt. 

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen, skal de være kommunen i hænde senest 07.08.2017.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 40.pdf