Høring: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 27

13. juni 2017

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 27 til boligområde til blandet boligformål, er fremlagt i offentlig høring i perioden: 09.06.2017 til og med 04.08.2017.

Kommuneplantillæg nr. 27 til Qaasuitsup Kommuneplan 2014-26 med tillæg. Delområdeplan for område AAS 1000 –A21.

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for delområde 1000-A21. Området skal fortsat anvendes til boligområde til blandet boligformål, men der udlægges flere byggefelter for dels at fortætte og for dels at udbygge området.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 04.08.2017.