Offentlig licitation: Byggemodning for Isfjordscenter i Ilulissat

Qaasuitsup Kommunia, udbyder hermed ovennævnte opgave i èn hovedentreprise.
Projektet forventes udført i perioden fra juni 2017 til oktober 2017.
30. maj 2017

UDBUDSSKRIVELSE
dato:.15.05.2017

Qaasuitsup Kommunia udbyder hermed nedenstående arbejde i offentlig licitation.

Opgaven omfatter byggemodning for Ilulissat Isfjordscenter omfattende etablering af afløbsledninger, højspændingsledninger og hovedvandledninger.

Arbejderne udbydes i én hovedentreprise omfattende:
*Jord-, beton-, tømrer-, afløbsarbejder, vandledningsarbejder, teknisk isolering og elarbejder

Tilbuddet skal afgives på grundlag af udbudsmaterialet, som omfatter følgende :
1. SB, dateret 15.05.2017 for Byggemodning for Isfjordscenter Ilulissat.
2. SA, dateret 15.05.2017 for Byggemodning for Isfjordscenter Ilulissat.
3. Tilbudsblade med fordelingslister.
4. Evt. rettelsesskrivelser.

Tildelingskriterier
Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris.

Udbudsmaterialet skal bestilles på mvj@masanti.gl.

Tilbudsgiver skal registrere sig hos Masanti A/S, så meddelelse om evt. rettelser kan fremsendes til tilbudsgiver.

Eventuelle tvivlsspørgsmål rettes skriftligt eller med mail til Masanti A/S, Ilulissat, mvj@masanti.gl.

Spørgsmål modtaget senere end fredag den 09.06.2017 kan ikke forventes besvaret inden licitationen.

Licitation afholdes torsdag d. 15.06.2017 kl. 10:00 hos:
Masanti A/S
Peter Rosing'ip aqq. 2
3952 Ilulissat
i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

På bygherrens vegne
Masanti A/S

1646_SB_02.pdf

Særlige betingelser for arbejdet

1646_SA_05.pdf

Særlig arbejdsbeskrivelse for alle fag

 

 

1646_Tilbudsliste_01.pdf

Tilbudsblad

1646_Fordelingslister_01.pdf

Bilag til tilbud

 

 

1646_E07.00.pdf

Hovedprojekt, Situationsplan, Varmekabler for vandledning

1646_E07.01.pdf

Hovedprojekt, Situationsplan, Varmekabler for afløbsledning

1646_E07.10.pdf

Hovedprojekt, Tavletegning for installationer i nye bygværk

1646_E07.11.pdf

Hovedprojekt, Tavletegning for varmekabler

1646_E07.12.pdf

Hovedprojekt, Nøglediagram for M-93 anlæg

1646_E07.13.pdf

Hovedprojekt, Afløbstegning, Indføring af kabler på præisolerede rør

1646_E07.20.pdf

Hovedprojekt, Vandledning, Koblingsdiagram for anlæg 2

1646_E07.21.pdf

Hovedprojekt, Vandledning, Koblingsdiagram for anlæg 2

1646_E07.22.pdf

Hovedprojekt, Vandledning, Koblingsdiagram for anlæg 3

1646_E07.23.pdf

Hovedprojekt, Vandledning, Koblingsdiagram for anlæg 4

1646_E07.30.pdf

Hovedprojekt, Afløbsledning, Koblingsdiagram for anlæg 1

1646_E07.31.pdf

Hovedprojekt, Afløbsledning, Koblingsdiagram for anlæg 2

1646_E07.32.pdf

Hovedprojekt, Afløbsledning, Koblingsdiagram for anlæg 3

1646_E07.33.pdf

Hovedprojekt, Afløbsledning, Koblingsdiagram for anlæg 4

1646_V04.01.pdf

Hovedprojekt, Situationsplan, Afløbsledning

1646_V04.02.pdf

Hovedprojekt, Situationsplan, Vandledning

1646_V04.03.pdf

Hovedprojekt, Længdeprofil, Afløbsledning

1646_V04.04.pdf

Hovedprojekt, Længdeprofil, Vandledning

1646_V04.05.pdf

Hovedprojekt, Fælles ledningsgrav

1646_V04.06.pdf

Hovedprojekt, Rense og inspektionsbrønd, principsnit

1646_V04.07.pdf

Hovedprojekt, Taphus

1646_V04.08.pdf

Hovedprojekt, Samling af præisolerede ledninger


Tillæg tilføjet til opgaven 08. juni 2017: 
t_1646_Rettelsesskrivelse01.pdf  Rettelsesskrivelse nr. 01
t_1646_SA Tillæg01.pdf  SA-Tillæg nr. 01 af 06.06.2017 til Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) af 15.05.2017
t_1646_Fordelingsliste_01Rev01.pdf Tilbudsliste Rev. 01 af 06.06.2017 
t_1646_bilag 3 Brøndskema.pdf Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) for: Bilag 3. Udskiftning af afløbsledning I Ilulissat midtby
t_1646 E-tegninger E07.00a.pdf Hovedprojekt, Vandledning, Varmekabler for vandledning
t_1646 E-tegninger E07.01a.pdf Hovedprojekt, Afløbsledning, Varmekabler for afløbsledning 
t_1646 E-tegninger E07.23a.pdf Hovedprojekt, Vandledning, Koblingsdiagram for anlæg 4 
t_1646 E-tegninger E07.33a.pdf  Hovedprojekt, Afløbsledning, Koblingsdiagram for anlæg 4   
t_1646_Længdeprofil_Afløb_03.pdf  Hovedprojekt, Længdeprofil, Afløbsledning 
t_1646_Længdeprofil_Vand_03.pdf  Hovedprojekt, Længdeprofil, Vandledning 
t_1646_Situationsplan_Afløb_03.pdf  Hovedprojekt, Situationsplan, Afløbsledning 
t_1646_Situationsplan_Vand_03.pdf  Hovedprojekt, Situationsplan, Vandledning