Høring: Forslag til kommuneplantillæg 41

26. maj 2017
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 41 til centerformål med opførelse af formidlingscenter ved isfjorden i Ilulissat er fremlagt i offentlig høring i perioden: 23.05.2017 til og med 18.07.2017.

Kommuneplantillæg nr. 41 til Qaasuitsup Kommuneplan 2014-26 med tillæg. Delområdeplan for område ILU 1200 – C12.

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for delområde 1200-C12, for derved at sikre anvendelsen til fælles formål i form af forskning, undervisning, formidling, indkvartering o.lign. samt opførelse af ny bebyggelse i form af isfjordscenter.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 18.07.2017.


kpt41.pdf