Høring: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 34

26. maj 2017

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 34 til friholdt område i form af hundepladser i Ilulissat er fremlagt i offentlig høring i perioden: 23.05.2017 til og med 18.07.2017.

Kommuneplantillæg nr. 34 til Qaasuitsup Kommuneplan 2014-26 med tillæg.

Kommuneplantillæggets formål:

Fastlæggelse af overordnede bestemmelser for et eksisterende delområde. Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af hundepladser.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 18.07.2017.

Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.qaasuitsup.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://qaasuitsup.kommuneplania.gl.

KPT34.pdf