Offentlig bekendtgørelse af Kommuneplantillæg nr. 15 for delområde B01 til erhvervs- og havneformål i Oqaatsut

Kommuneplantillægget udlægger to nye byggefelter til erhvervs- og havneformål.
18. maj 2017

Kommuneplantillæg nr. 15 er endeligt vedtaget den 18.05.2017. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 18.05.2017, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for delområde 1201-B01, for at muliggøre indretning og nybyggeri til erhvervs- og havneformål.  
Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 6 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag,

Kommuneplantillægget kan ses på kommunens hjemmeside www.qaasuitsup.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://www.qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm.