Studielegat til studerende fra Uummannaq

Ansøgningsfrist er: 31.05.2017
11. maj 2017

RETNINGSLINJER

Baggrunden for uddeling af 4 studielegater i Uummannaq:
I forbindelse med 250 års jubilæet i Uummannaq i år 2013 blev der doneret 4 studielegater af borgmester Ole Dorph på vegne af Qaasuitsup Kommunia og af borgmester Johannes Hecht-Nielsen på vegne af Helsingør Kommune til en værdi på 20.000,- kr. på hvert legat. Legatet udbetales kun 1 gang til 1 person.

Formål med studielegatet:
At vise anerkendelse af egenskaber, uddannelseskompetencer og værdier, som er vigtige for en positiv udvikling og repræsentation af det grønlandske samfund.

Forudsætningerne for at komme i betragtning til studielegatet:
At have afsluttet den grønlandske folkeskole på Atuarfik Edvard Kruse / Piareersarfik, Uummannaq eller andet Uummannaq relateret uddannelsesforløb senere end maj / juni 2005 og som aktuelt er under uddannelse i Danmark, hvoraf minimum 1. studieår skal være gennemført tilfredsstilende i det fortsatte uddannelsesforløb. 
Ansøgere inden for uddannelsesområder der specifikt vil kunne tilgodese udviklingen i Qaasuitsup Kommunia / Grønland og som påtænker efter endt uddannelse, at virke i Grønland.
Ligeledes vil ansøgere inden for områder der skønnes, at kunne repræsentere Grønland og grønlandske værdier i udlandet samt fremme den interkulturelle / mellemfolkelige forståelse komme i betragtning.
Studerende der afslutter den videreuddannelse 2017 og evt. påtænker supplerende uddannelse / studie / praktikophold / dannelsesrejse i lande uden for Grønland / Danmark.

Følgende udgifter dækkes af studielegatet:
Dokumenterede og begrundede studierelaterede udgifter / materialer herunder, studierejse, IT, bøger, transport fra hjem til uddannelsesinstitution o.a.
Behørig dokumentation vedlægges ansøgningen. Betingelse: At udgiften har studierelevans 

Følgende udgifter dækkes ikke af studielegatet:
Besøgs- og ferierejser, bolig udgifter el. afdrag på gæld e.l. der ikke har direkte relation til uddannelsen.

Ansøgningen skal indeholde følgende bilag:
Oplysninger om indeværende års økonomiske forhold, eksempelvis i form af kopi af forskudsopgørelse og kopi af sidste årsopgørelse.
Kopi af afgangsbevis fra en folkeskole/ uddannelsesinstitution i Uummannaq.
Dokumentation for studier i Danmark.
Dokumentation og begrundelse for evt. ophold i lande uden for DK ved supplerende uddannelser/studie/praktikophold.

Ansøgningsfrist er: 31.05.2017
Ansøgningen sendes til Qaasuitsup Kommunia med mærket ”Ansøgning om Studielegat”.

Ansøgningsskema.pdf