Offentlig bekendtgørelse af Kommuneplantillæg nr. 32 for delområde A32, B11, B12, B13, C23 og C24 i Ilulissat Nord

Udlægning af tre erhvervsområder, to centerområder og et boligområde i Ilulissat Nord.
26. april 2017

Offentlig bekendtgørelse af Kommuneplantillæg nr. 32 for delområde A32, B11, B12, B13, C23 og C24 i Ilulissat Nord.

Kommuneplantillæg nr. 32 er endeligt vedtaget den 03.04.2017. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 26.04.2017, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets formål:

Fastlæggelse af overordnede bestemmelser for 6 delområder for at muliggøre anvendelse til henholdsvis bolig- erhvervs- og centerformål. 
Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Kommuneplantillægget kan ses på kommunens hjemmeside www.qaasuitsup.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://www.qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm.

KPT32.pdf