Information om droneberedskab i Qaasuitsup Kommunia

Qaasuitsup Kommunale Redningsberedskab har som Grønlands første redningsberedskab implementeret droner, i første omgang en 2-årig testperiode* med udgangspunkt fra Ilulissat, hvorefter det vil blive evalueret, hvorvidt droneberedskabet skal udbygges.
26. april 2017

Qaasuitsup Kommunale Redningsberedskab har siden 2015 hentet erfaring og sparring fra andre lande, b.la. fra erfarende dronepiloter, brandskoler og redningsberedskaber, fået uddannet samt certificeret dronepilot og i december 2016 opnået dispensation til anvendelse af drone.

Droner er omfattet af forskellige luftfartsbestemmelser** og må som udgangspunkt ikke benyttes nærmere en 5 km fra lufthavn, over trafikeret vej, i byer samt uheldssted m.v. De nævnte restriktioner umuliggør generel anvendelse af drone fx i Ilulissat, samt til redningsformål, Qaasuitsup Kommunale Redningsberedskab har derfor dispensation til flyvning ind til 2 km fra lufthavn, over by/bymæssig bebyggelse, uheldssteder, veje m.v. samt flyvning over personer.

Qaasuitsup Kommunale Redningsberedskab har pt. dronen DJI Inspire 1 til indsatsopgaver, samt DJI Phantom 4 til træning og indsatsopgaver. Begge droner er registreret hos Trafikstyrelsen samt har obligatorisk luftfartøjsforsikring.

DJI Inspire 1 kan udstyres med termisk kamera, begge droner kan udstyres med kraftig LED spot som fx i mørke perioder kan lokalisere fodspor i sne, henkastede effekter, is våger samt sørge for belysning.

Droner kan i mange situationer være et vigtigt værktøj, b.la. lokaliserer omfang af kystnær forurening, lokaliserer tilskadekomne, fx turister som ikke kan angive hvor de befinder sig, benyttes til eftersøgning af forsvundne/bortgåede, b.la. på stejle skrænter og ved kysten m.v. hvor eftersøgningshold vanskeligt kan indsættes, lokalisere naturbrandes arnested samt udbredelse og ”varmelommer”, tillige lokaliserer naturlige brandbælter samt vandforsyning til bekæmpelse af naturbrande, herunder afstandsforhold mhp udregning af slangelængder og pumpekapacitet.

Til katastrofer samt omfattende brande kan luftfoto/video fra droner give redningsberedskabets indsatsledere et nødvendigt overblik for at kunne indsætte resurser, samt vurderer behovet for materiel og mandskabsassistance.

Dronepiloten følger dronens kamera og kan vælge at optage film og billeder. Det forventes at implementerer udstyr der gør det muligt at livestreame til skærm/storskærm således fx observatør, kameraoperatør og indsatsleder m.fl. kan følge situationen fra KST ved uheldssted, endvidere at udbygge DJI Inspire 1 med særskilt controller til kamerastyring. Optagelserne kan indgå i rapportering, efterforskning og bevisførelse, som dokumentation for redningsindsats samt til forebyggelse og undervisning.

Dronerne har en rækkevidde på ca. 2000 meter fra dronepilotens position og en maksimal kapacitet på 60-80 minutter, efterfulgt af en pause på ca. 60 minutter. Kapaciteten er dog afhængig af vindforhold, temperatur herunder mulig opbevaringstemperatur for batterier. Der udvikles til stadighed på droner og tilbehør - længere rækkevidde, kapacitet samt flere features m.v. forventes således på næste generation droner til redningsformål.

Forinden drone kan anvendes skal dronepiloten undersøge b.la. aktuelt vejrforhold, vejrprognose, NOTAM m.v., hvorfor anvendelse af drone som øvrige luftfartøjer kan være udelukket pg vind- og vejrsituation samt restriktioner.