Høring af arealansøgning i Qaanaaq

Qaasuitsup Kommunia har modtaget en arealansøgning til opførsel af nyt enfamiliehus, som ønskes opført i delområde 1700-A08, boligområde ved børneinstitution, Qaanaaq. I delområde A08 er der en restrummelighed på 15 byggefelter, der er ikke udlagt byggefelt på det ansøgte areal, hvorfor denne ansøgning offentliggøres, i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse §43.
19. april 2017

I forbindelse med offentliggørelsen af arealansøgningen, er det muligt at indkomme med indsigelser til ansøgningen, i perioden fra den 19.04.2017 til den 03.05.2017. Eventuelle indkomne indsigelser, vil indgå i den videre sagsbehandling af arealansøgningen.

Placeringen af byggefeltet kan ses her:

Såfremt du/I har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 03.05-2017.

 

Indsigelser og bemærkninger skal sendes til:

Qaasuitsup Kommunia

Planafdelingen

Rådhuset

Postboks 1023

3952 Ilulissat

plan@qaasuitsup.gl