Kommuneplantillæg nr. 33 for et nyt bevaringsområde i Ilimanaq er nu vedtaget og offentligt

Kommuneplantillæggets formål:
Kommuneplantillæggets formål er at fastlægge bevaringsområderne i C01 og D04, at muliggøre et nyt kajanlæg, at udlægge byggefelt til terrasse til bygdens besøgende, at der gives mulighed for at omlægge å-forløbet i C01, at der gives mulighed for at udvide vejforløbet i C01 og D04, at udvide byggefeltet omkring B-814, så dette kan udbygges til modtagestation.
6. april 2017

Kommuneplantillægget har været i høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Link  

http://qaasuitsup.odeum.com/download/kpt_1426_ob/kpt-33_ilq_1204-c1_vedtaget.pdf