Deltag i KONKURRENCEN om vores nye kommunenavne og nye byvåben

PRÆMIER: 4 x KR. 15.000,-
6. april 2017

Ko m m u n e 1
Ilulissat, Uummannaq, Upernavik, Qaanaaq

K o m m u n e 2
Kangaatsiaq, Aasiaat, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq

Om NAVNET
Navnet skal kunne identificere den nye kommune ud fra naturmæssige, historiske og kulturelle karakteristika, skal være mundret og skal kunne bruges til at markedsføre kommunen.

Om BYVÅBEN
Byvåbenet skal være let opfatteligt, med et enkelt figurindhold, og så få klare farver som muligt, blandt farverne* rød, blå, sort, grøn, gul og hvid.

HVEM KAN DELTAGE?
For at kunne deltage skal du have bopæl i den pågældende nye kommune.

Om PRÆMIERNE
Vinderpræmierne er
1. Navn til Kommune 1 Kr. 15.000,-
2. Navn til Kommune 2 Kr. 15.000,-
3. Byvåben til Kommune 1 Kr. 15.000,-
4. Byvåben til Kommune 2 Kr. 15.000,-

Kommunen overtager alle rettigheder ifbm. fremtidig brug af vinderforslag.

Om BEDØMMELSEN
Overgangsudvalget sammensætter et panel med sproglig og grafisk kompetence, som indstiller de bedste forslag, hvorefter Overgangsudvalgene udpeger vinderne.  

Sidste frist for indsendelse af forslag er:
1. MAJ 2017

Du kan indsende forslag i lukket konvolut (eller per mail) mærket KONKURRENCE til:

Qaasuitsup Kommunia
Att. Kommunikationsafdelingen
Postboks 1023 – 3952 Ilulissat
E-mail: info@qaasuitsup.gl