Kommunip pilersaarutaata tapiatut nr. 15-tut siunnersuut, Oqaatsut

Kommunip pilersaarutaanut tapiatut nr. 15-tut siunnersuut, Oqaatsuni nunaminertat sanaartorfigineqarsinnaasunut nutaanut inuussutissarsiortunit aamma umiarsualivittut atorneqarsinnaasut pillugit, piffissami tamanut tusarniutigineqarpoq: 03.04.2017-miit 15.05.2017 ilanngullugu.
3. april 2017

Kommunimi pilersaarummut tapiliussap siunertaa:
Pingaarnertut aalajangersakkat aamma aalajangersakkat immikkut ittut nunaminertamut 1201-B01-mut atuuttussat aalajangersarneqassapput, taamaalilluni nunaminertap iluani inissaq nutaanillu sanaartorluni inuussutissarsiortunit umiarsualivittullu atorneqarsinnaalersinneqassaaq.

Kommmunip pilersaarutaata tapiatut siunnersuut sapaatip akunnerini arfinilinni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq. Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.

Tusarniaanermi akissuteqaatit kommunimut toqqaannartumik kommunimi pilersaarutip nittartagaa atorlugu nassiussinnaavat. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit. Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit Kommunimut nassiussinnaavat.

Tamaik tusarniaasoqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.

Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit tiguneqareersimassapput ulloq 15.05.2017.

Qinnuteqaat kommunip nittartagaani uani takune­qarsinnaavoq www.qaasuitsup.gl imaluunnit kommunimi pilersaarutip nittartagaani uani http://qaasuitsup.kommuneplania.gl.