Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 Oqaatsut

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 til eksisterende erhvervs- og havneformål der udlægger nye byggefelter i Oqaatsut fremlægges i offentlig høring i perioden: 03.04.2017 til og med 15.05.2017.
3. april 2017

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for delområde 1201-B01, for at muliggøre indretning og nybyggeri til erhvervs- og havneformål. 

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 15.05.2017.

Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.qaasuitsup.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://qaasuitsup.kommuneplania.gl.