Offentlig høring af dispensationsansøgning for 4 andelsboliger i Aasiaat

Qaasuitsup Kommunia har modtaget en ansøgning om opførelse af 4 andelsboliger i delområde A21 i Aasiaat.
8. marts 2017

De ansøgte boliger ligger uden for de udlagte byggefelter i området og ansøger ønsker at flytte fire af de udlagte byggefelter til den ansøgte placering.
Se kortet nedenfor.

Dette kræver en dispensation fra den gældende plan for området. Udvalget for Infrastruktur, Anlæg og Miljø har derfor besluttet at sende en dispensation til projektet i 14 dages offentlig høring.

Projektet ændrer ikke det eksisterende delområde, men ændrer placeringen på fire af de udlagte byggefelter, som vist på kortet nedenfor.

Hvis du/I har indsigelser eller bemærkninger til ansøgningen kan du/I skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside eller pr. mail. Her kan du/I også vedhæfte filer. Du/I kan aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandles eventuelle indsigelser og ændringsforslag.

Den offentlige høring foregår i perioden fra d. 08.03.2017 til d. 22.03.2017. Såfremt du/I har indsigelser eller bemærkninger til høringen, skal de være kommunen i hænde senest d. 22.03.2017.

Indsigelser og bemærkninger skal sendes til:

Qaasuitsup Kommunia, Planafdelingen
Rådhuset
Postboks 1023
3952 Ilulissat
plan@qaasuitsup.gl