Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 50 for delområde C25, ”Ilulissat Hallen”, Ilulissat

Kommuneplantillæg nr. 50 for delområde C25 i Ilulissat er endeligt vedtaget den 17.02.2016. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 22.02.2017, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning. Centerformål med opførelse af ny butiksbygning, Brugseni.
23. februar 2017

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for nyt delområde for at muliggøre indretning og nybyggeri til centerformål i form af fælles formål som butikker, caféer, restauranter, kultur- og idrætsfaciliteter o.l.

Forinden kommuneplantillægget var i høring, har projektet været annonceret som en projektansøgning i 6 uger. Efterfølgende har kommuneplantillægget været i høring i 6 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Kommuneplantillægget kan ses på kommunens hjemmeside www.qaasuitsup.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://www.qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm.