Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 38 for delområde E08, Qaanaaq

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 38 for delområde E08, renovationspladsen til affaldshåndtering samt containeroplag i Qaanaaq.
23. februar 2017

Kommuneplantillæg nr. 38 for delområde E08 i Qaanaaq er endeligt vedtaget den 14.02.2017. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 22.02.2017, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af nye overordnede og detaljerede bestemmelser for delområde E08-1700, for derved at muliggøre opførelse af ny bebyggelse til modtagestation, værksted og containeroplag.

Kommuneplantillægget har været i høring i 6 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Kommuneplantillæg nr. 38 kan ses på kommuneplanens hjemmeside http://qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm