Projektansøgning for 5-etagers hotel

Qaasuitsup Kommunia annoncerer hermed et modtaget projektforslag for etablering af et 5-etagers hotel i delområde 1200-C17, Ilulissat Bymidte – Fredericiap Aqq.
Annonceringsperioden foregår fra 12.01.2017 til og med 22.02.2017
13. januar 2017

Kommunalbestyrelsen har besluttet at annoncere et modtaget projektforslag til etablering af et 5-etagers hotel inden for centerområde C17 i Ilulissat.

Denne annoncering er udarbejdet i helhold til Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015, der giver kommunalbestyrelsen mulighed for at annoncere brugsretten til et delområde, inden der udarbejdes plangrundlag herfor.

Alternative projektforslag

I annonceringsperioden har du som borger og erhvervsliv nu mulighed for at indsende alternative projektforslag til delområdet, ligesom du kan komme med øvrige bemærkninger og ændringsforslag til det annoncerede forslag.

Evt. modtagne alternative projektforslag og bemærkninger vil blive behandlet i Kommunalbestyrelsen inden der gives arealreservation til det modtagne projektforslag. Herefter vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg.

Kriteriet for alternative projektforslag er at anvendelsen skal være til hotel.

Alle evt. projektforslag skal indeholde følgende:

  1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
  2. Oplysning om anvendelse
  3. Oplysning om tekniske installationer
  4. Økonomiske oplysninger som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Fra d. 12.01.2017: kl. 16:00 kan der indsendes alternative projektforslag og øvrige bemærkninger.

Til den 22.02.2017: kl. 16:00 lukker modtagelsen for projektforslag og øvrige bemærkninger.

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 947800 eller på mail plan@qaasuitsup.gl