Borgmester Ole Dorph´s nytårstale 2017

9. januar 2017

 

Kære borgere i Grønland og ikke mindst i Qaasuitsup Kommunia, mine damer og herrer såvel som børn og unge i vores storslåede og pragtfulde land. God jul og Godt nyt år.

En begivenhedsfuld år er rendt ud og vi står på tærskelen til en spændende år med mange udfordringer. Vores kommune står til at være i en rivende udvikling. Takket være en foretagsom erhvervsliv med risikovillig kapital bag sig og en befolkning der ønsker at støtte en kommune i udvikling.

Takket være jeres store indsats i året der er gået, har vi skabt grundlag for den bedste årsresultat i kommunens historie en forventet indtægt på 1.3 mia. kr med en kassebeholdning på 116 mio. kr. som årsresultat og det er tiltrods for at kommunen har afviklet hele sin kassekredit.

År 2017 spås til at blive mindst lige så godt et budgetår hvor der er afsat 135 mio. kr. til anlægbudgettet og kassebeholdning ved årets slutning på 87 mio. kr.

Jeg har i hele året, tæt fulgt med i kommunens økonomiske udvikling.

De første indikationer på et god budgetår har været, effektiv og bedre fiskeri og flere anlægsopgaver og faldende arbejdsløshed og hermed færre socialeudgifter og de seneste budgetrevisioner viste da også, der har været grund til optimisme.

Tak for et godt indbringende år.

Jeg vil også benytte lejligheden til at takke alle vores sportsfolk, kunstnere og de frivillige for deres bidrag til kommunens profil om en alsidig kultur- og sportsliv. 

Store ændringer står for døren blandt andet med udlægning af Selvstyredeejede arbejdspladser til kommunerne. Herom vil der komme en nærmere orientering, når arbejdsgruppen har færdiggjort deres indstilling til politisk beslutning senere på året.

Den intense debat der har været siden kommunesammenlægningen har kulmineret i en Landstingsbeslutning over deling af Qaasuitsup kommunia i to dele, kommunen mod nord bestående af Ilulissat, Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq og Syd kommunen bestående af Aasiaat, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq og Kangaatsiaq og det er en beslutning med  vidtrækkende følger for alle her i kommunen.

Qaasuitsup Kommunia vil ikke længere eksistere i den form som vi kender den idag. Kommunens eksisterende profil vil ændre sig og de nye kommuner vil finde deres nye identiter gennem en implementeringsproces af de nye administrationer. Det vil skabe uro og usikkerhed. Men det prøver vi at takle gennem tæt samarbejde med Samarbejdsudvalget samt faglige organisationer.

Til trods for det vil de nye kommuner kunne starte på en frisk grundlag uden gæld en kassebeholdning til at kunne imodstå de værste forudsigelser.

Kommunen vil gerne fremstå som en Bæredygtig kommune med en selvbærende økonomi, hvor fiskeriet og turismeerhvervet er de bærende faktorer. Det vil kommunen gerne udvikle som bæredygtige erhverv som spredes som ringe i vandet til de andre byer og bygder. Qaasuitsup Kommunia har derfor indgået hensigtserklæring om samarbejde med Københavns Universitet med henblik på at få afdækket erhvervsmulighederne i sær i Diskobugten.

Forskning skaber overblik og indsigt, og udvikling skaber nye tanker.

Qaasuitsup Kommunia fremstår nu som  en økonomisk magtfaktor som tilfører Grønlands bruttonationalprodukt gennem fiskeriet,  hvor af de 90% af de indhandlede hellefisk samt 63 % af andre fiskearter indhandles i Qaasuitsup Kommunia. Vi skal derfor som borgere i kommunen være bevidste om kommunens stærke sider, så vi i fællesskab kan videreudvikle kommunen til alles bedste.

Kommunens indsatsområde for kommende budgetår vil være: Læring, familie, forebyggelse og udvikling som den røde tråd.

Selv om kommunen deles i to dele vil jeg benytte lejligheden til intivetere til samarbejde på tværvs af fag- og kommunegrænser for at skabe de bedste rammer for udvikling i Nordkommunerne.

Jeg har stor tiltro til, at Nordkommunerne vil kunne skabe de bedste rammer for turismeudvikling og en udvikling på fiskeriet på en bæredygtig måde.

Lad os nu få igangsat udvidelsen af lufthavnen i Ilulissat og skabe til endnu bedre kår for erhvervsudviklingen.   

Søkablet kommer til Aasiaat og vi har uudnyttet el-kapacitet i Paakitsoq som kan bruges til fortsat erhvervsudvikling.

Der er skabt basis for erhvervsudvikling i Qeqertarsuaq hvor en færdig skisportssted vi kunne tiltrække vinterturister og forlænge den europæiske skisæson med flere måneder.

Valgåret er ved at være omme og der mobiliseres  nye kræfter til kommende overgangsudvalg.  Jeg vil benytte lejligheden til at takke de politikere som jeg med tiden har arbejdet sammen med. Uden jeres indsats og fremsynethed har vi ikke kunnet  skabe så unikke muligheder for vores kommune til at udvikle sig i. Jeg vil også takke kommunens centrale og decentrale administration til løfte op omkring kommunens indsat over for børne og ungeområdet. I har gjort kommunen mere tryg at bo i 

Jeg mindes her ved årets slutning borgere der er afgået ved døden og ønsker for deres nærmeste en fredfyldt nytår.

Tak for året der er gået og held og lykke fremover og god helbred.