Nabohøring

17. januar 2017

Qaasuitsup Kommunia har afholdt nabohøring om opførelsen af personaleboliger ved Sermermiut Aqq.
Nabohøringen har varet 14 dage, i perioden 14.10.16 – 28.10.16. Det har i den periode været muligt at komme med indsigelser og kommentarer til projektet.

Nabohøringen blev afholdt, da de ønskede byggefelter ligger uden for de oprindelige udlagte byggefelter.

Der har i høringsperioden ikke været nogen indsigelser, og kommunen vil derfor ændre byggefeltet, så ansøger kan realisere projektet.

Du kan se det kommende projekt i kortmaterialet.