Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Det skal hermed meddeles, at kommunalbestyrelsesmedlem Bendt B. Kristiansens orlov som kommunalbestyrelsesmedlem er godkendt. Samtidigt bliver 1. suppleant Edvard Imm. Kristiansen medlem af kommunalbestyrelsen.
Knud Kristiansens orlov fra kommunalbestyrelsen er afsluttet, hvorfor han vender tilbage, således at suppleant Edvard Geisler træder tilbage og er nu 1. suppleant igen.
17. januar 2017