Dispensation til fiskeproduktionsanlæg i Ikerasak

5. januar 2017

Qaasuitsup Kommunia har modtaget en ansøgning om at anlægge et fiskeproduktionsanlæg i delområde B1 i det nordvestlige Ikerasak. Det ansøgte område ligger uden for det allerede eksisterende byggefelt til produktionsanlæg. Udvalget for Infrastruktur, Anlæg og Miljø har derfor besluttet at sende en dispensation til projektet i 14 dages offentlig høring.

Projektet ændre ikke ved det allerede eksisterende delområde, men det eksisterende byggefelt til produktionsanlæg vil blive rykket mod nord, som vist på kortet.

Hvis du har indsigelser til projektet kan du sende disse til:

Qaasuitsup Kommunia, Planafdelingen, Rådhuset, Postboks 1023, 3952 Ilulissat

plan@qaasuitsup.gl

eller du kan henvende dig til din lokale Sullissivik i perioden 03.01.2017 – 17.01.2017.